Make your own free website on Tripod.com

 

Fishes:
bullet

Live bearers

bullet

Egg laying

bullet

Diseases

bullet

Pictures

ماهی های زنده زا:

  مهد اصلی ماهی های زنده زا رودخانه های امريكاي مرکزی است مشخصه ماهی های زنده زا این است که در نر ها باله مخرجی ماهی به آلت تناسلی تبديل می شود و اسپرم توسط ماده ازطريق لقاح جذب می شود. زنده زاها دارای انواع متعددی هستند كه تنها انواع معدودي از آن ها وارد آكواريوم شده اند انواع بزرگشان تا 20 سانتيمترهم مي رسند ماده ها در سال چندين نوبت زايمان مي كنند و تعداد نوزادان در انواع مختلف متفاوت است.برخي تعداد كمي بچه زايمان مي كنند و عده اي تا دويست عدد  و بيشتر زايمان مي كنند.اغلب ماهي هاي زنده زا بچه هاي خود را مي خورند به خصوص در چند روز اول كه بچه ها به خوبي قادر به شنا كردن نيستند.

 ماهي هاي زنده زا امروزه گروه عمده اي از ماهيهاي تزئيني را تشكيل مي دهند كه عبارتند از انواع گوپي،پلاتي، دم شمشيري و مولي.

 

مولی:5

   مولي با رنگ هاي سفيد،سياه،زرد،سبز،خالدار،قرمز،نارنجي و رنگ هاي متنوع ديگر وجود دارد.تمام انواع اين ماهي باهم آميزش دارند حتي نوع ساده اين ماهي با نوع بالنش كه داراي شكمي حجيم است آميزش دارد. انواع ماهي مولي به خوردن غذاهاي گياهي علاقه فراوان دارند.بهترين آكواريوم براي اين ماهي آكواريومي است كه داراي خزه سبز باشد با نوركافي. متوسط طول بدن اين ماهيدر جنس ماده تا 10 سانتي متر ودر نرها كمتر از 10سانتي متر است. اما در شرايطي كه آكواريوم از تغذيه خوبي برخوردار باشد از اين مقدار طول بدنش بيشترخواهد شد. در شرايط تغذيه خوب ودماي 27درجه سانتي گراد به طور متوسط هر ماه يك بار زايمان مي كند و تعداد زايمان اين ماهي بسيار متفاوت است به طور مثال مولي سياه از مولي نارنجي در شرايط مساوي بيشتر زايمان مي كند و نوع ساده مولي از نوع بالن بيشتر زايمان دارد.

تشخيص جنسيت:

نوع نر طول بدنش كوتاه تر از ماده است.

باله مخرجي نر كشيده وباريك است ولي باله مخرجي ماده پهن و زاويه دار است.

 

گوپی:5

  گوپي ها داراي انواع متنوع و زيبا يي هستند از جمله: دم قرمز،دم سياه،دم زرد،دم آبي،دم بيرنگ، خرگوشي وپوست ماري. نوع ماده اين ماهي از جنس نر بزرگ تر است.سايز كلي اين ماهي بستگي نحوه تغذيه و نژاد آن دارد سايز متوسط گوپي در جنس نر 3سانتي متر وماده 6سانتي متر است. ماهي گوپي بسيار مقاوم است وتكثيرش به سادگي انجام مي شود و براي سايرماهي ها هيچ گونه  مزاحمتي ندارد.اين ماهي در دماي 27درجه به طور متوسط هر ماه زايمان مي كند ويك ماهي6ماهه حدود 70عدد زايمان دارد تعداد1نر براي3تا4ماده كافي است.

 

دم شمشيری:5

 دم شمشيري با رنگ هاي قرمز،سياه ،سبز، زرد و رنگ هاي متنوع ديگر وجود دارد. مشخصة اين ماهي بالة زايدي است كه در انتهاي دم نر به شكل شمشير وجود دارد طول بدن نرها با محسوب كردن شمشير از ماده ها بيشتر است درشرايط عالي اين ماهي رشد خوبي دارد. اندازه متوسط نوع ماده تا 13سانتي متر و نوع نر تا 14سانتي متر مي رسد. در خوردن خوراك سريع عمل ميكند وانواع خوراك هاي زنده، تازه وخشك را مصرف مي كند. در شرايط تغذيه خوب ودماي 27درجه سانتي گراد بين 30 تا 35روز يكبار زايمان مي كند ودر هر نوبت يك ماده شش ماهه حدود 200عدد زايمان مي كند. دم شمشيري و پلاتي ميتوانند با هم آميزش داشته باشند از اميزش اين دو نوع ماهي هيبريد به وجود مي آيد كه قدري از دم شمشيري ضعيف تر و از پلاتي قوي تر است  و تعداد زايمان اين ماهي از دم شمشيري به مراتب كمتر و از انواع پلاتي بيشتر مي باشد.

براي تشخيص جنسيت در ماهي دم شمشيري توجه به نكات زير ضروري است :

نرها در سن بلوغ در انتهاي دم زائده اي به شكل شمشير در مي آورند اما ماده ها  از اين زائده شمشيرمانند برخوردارنيستند.  

در ماده ها باله مخرجي كاملأ پهنتر از نرها مي باشد.

 

پلاتی:5

 ا ز انواع پلاتي مي توان پلاتي آبي،قرمز،رنگارنگ،طلايي سياه،تكسيدو،ستاره دنباله دار و پلاتي ماه را نام برد. حد متوسط طول بدن اين ماهي درماده ها 4 سانتي متر و در نرها 3 سانتي متر است. پلاتي قادر است با دم شمشيري آميزش داشته باشد. در شرايط تغذيه خوب و دماي 27درجه سانتي گراد بين 30 تا 40 روز يك بار زايمان مي كند و در هر نوبت حدود 70 عدد زايمان مي كند .

تشخيص جنسيت:

طول بدن ماهي نر كمتر از ماده است ونرها نسبت به ماده ها كمي باريكترهستند. 

باله مخرجي در نر ها كشيده و باريك است اما درماده ها اين باله پهن زاويه دار است.