Make your own free website on Tripod.com

 

Fishes:
bullet

Live bearers

bullet

Egg laying

bullet

Diseases

bullet

Pictures

بیماری ها:

اصولا بيماري هاي ماهي ها به چهار طبقه تقسيم مي شود : 

 بيماري هايي كه بر اثر حالات عصبي به وجود مي آيند. 

 بيماري هايي كه بر اثر فقر مواد غذايي به وجود مي آيند.

 بيماري هاي عفونتي،باكتريايي و ويروسي. 

 بيماري هاي انگل داخل بدن و انگل خارج بدن(بيماري هاي پوستي و بيماري هاي انگلي داخلي)

 

بیماری های عصبی:5

  

ضربه زدن به آكواريوم ـخاموش و روشن كردن روشنايي آكواريوم تغييرات سريع PH آب -تغييرات سريع DH و تحريكات عصبي از جمله عواملي هستند كه اين بيماري ها را بوجود مي آورند.

پيشگيري و درمان:

ضربه به آكواريوم نزنيد ، روشنايي آكواريوم را قبل از تاريكي شب روشن كنيد و زماني كه خاموش كرديد تا روز بعد كه هوا روشن خواهد شدآن را روشن نكنيد.با ماهي ها خشن رفتار نكنيد،هر عملي كه در آكواريوم انجام مي دهيد به آرامي و ملايمت باشد به طوري كه ماهي ها را به وحشت نياندازد.براي عوض كردن آب آكواريوم ابتدا ظرفي را از آب آكواريوم پر كنيد و آهسته ماهي ها را به آن جا منتقل كنيد و روي آن را با توري بپوشانيد و يك سنگ هوا داخل آن قرار دهيد آكواريوم را ضد عفوني كنيد بهتر است از محلول پر كلرين استفاده شود.بعد آكواريوم را شستشو دهيد وآن را آب كنيد. پمپ و بخاري را روشن و بعد از 24ساعت ماهي ها را به آرامي به آكواريوم بر گردانيد.

بيماري بر گشتن برانشي از حالت عادي:5

 

اين بيماري به وسيله نوعي باكتري ايجاد مي شود كه معروف به قارچ آبشش است . در طول مراحل اوليه بيماري معمولا ماهي ها علايمي را از خود مي دهند كه كمتر مشخص مي شود از قبيل بي حسي و بي اشتهايي اگر در اين مرحله آبشش هاي ماهي بررسي شود به تورم آن پي برده خواهد شد كه در نتيجه به تدريج صفحات آبششي به هم چسبيده و سيخ سيخ گشته ورنگ پريده مي شود و ماهي هاي بيمار داراي آبشش هاي كاملا باز مي شوند،به طوري كه تصور مي شود بسته شدن سر پوش هاي آبششي ديگر غير مقدور گشته است.حالت شديد اين بيماري تشكيلات پنبه اي مانند در دنبال سر پوش هاي آبششي ديده مي شود.تغييرات شديد ايجاد شده در آبشش ها تنفس ماهي ها را مختل ساخته كه گاهي باعث تلفات آن ها مي گردد.

پيشگيري و درمان:

شرايط آكواريوم بايد كاملا بهداشتي و داراي اكسيژن كافي باشد.در صورتي كه بيماري در مرحله اوليه باشد،بهترين روش درمان توسط كلر آمفنيكل به صورت حمام دائم است.بدين صورت كه به ازاي هر 10ليتر آب mg 250  از كلر آمفنيكل به آب اضافه مي كنيم و بعد ازيك هفته بيماري درمان خواهد شد.

شيوه درمان در مرحله مزمن :

مقداري آب داخل ظرف مناسبي مي ريزيم و به ازاي هر 10ليتر آب mg500 كلرآمفنيكل به آن اضافه مي كنيم و ماهي ها را  به مدت 24ساعت در اين محلول حمام مي دهيم .چنانچه در اين مدت آب بيش از حد كدر شد بايد قسمتي از آن را عوض كنيد و دوباره دارواضافه كنيد. بعد از تمام شدن حمام ماهي ها بايد آن ها را به آكواريوم تميز انتقال دهيم.چنانچه  بيماري پيشرفت كرده باشد وبه صورت حاد در آمده باشد بايد همراه غذاي ماهي به ازاي هر gr100 يك  كپسول mg500  كلرآمفنيكل را مخلوط كرد و به مدت يك هفته و هر روز در دو نوبت به ماهي ها داد تا درمان كامل صورت پذيرد.

 

بيماري دم خوره:5

ريختن باله ها وفاسد شدن آن ها دراين بيماري مشهود است.در اين بيماري باله هاي شنا و دمي دچار تغييرات مي شود و گاهي به از بين رفتن كامل آن ها منجر مي شود.در مرحله اوليه خط سفيد كم و بيش واضح در طول لبه هاي خارجي باله  شنا ظاهر مي شود و تدريجاً به سمت قاعده آن پيش مي رود و كم كم قسمت هايي از لبه خارجي باله شنا را ازبين مي برد و تدريجاً ساير قسمت هاي باله هاي ماهي را از بين مي برد ودر انتها زخمي باقي مي ماند كه مجدداً آن محل مورد هجوم اجرام ذره بيني مانند قارچ هاقرار مي گيرد و تا سر حد مرگ ماهي پيش مي رود .

 شيوه درمان در مرحله مزمن :

كپسول نيترو فورانش Nitrfurantoin براي درمان عفونت و گنديدگي باله ها وكليه عفونت هاي باكتري زاي سطحي مورد استفاده قرارمي گيرد.

 حمام دادن:

يك كپسول نيتروفورانش 500 mg  را در يك ليوان آب گرم حل كنيد و به ازاي هر ليتر30 آب آكواريوم وارد كنيد. و سه روز متوالي تكرار كنيد. بعد از اتمام و خوب شدن بيماري نصف آب آكواريوم را عوض كنيد و به ازاي هر30  ليتر آب آكواريوم يك قاشق غذاخوري نمك اضافه كنيد.

همراه غذا :

مي توانيد يك كپسول500 mg  نيتروفورانش را با 200 gغذا مخلوط كنيد و به مدت 9 روز هر روز دو نوبت به ماهي ها بخورانيد.

 

بيماري استسقاء يا آب آوردن بدن ماهي:5

اين بيماري ماهي ها را در سنين مختلف آلوده ومبتلا مي سازد و همه گيري بسيار شديدي دارد.معمولا   علت آن وارد كردن ماهي آلوده مي باشد اولين نشانه كه در ماهي ظاهر مي شود خون ريزي در پوست عضلات و اندام هاي داخلي است و سپس روده ها و صفاق متورم مي شود و با علايم استسقاء توأم مي شود. شيوه پيشگيري و درمان مشابه بيماري برگشتن برانشي كه توضيح داده شد مي باشد ضمناً ازانواع آنتي بيوتيك هاي ديگر هم مي توان استفاده كرد. 

 

بيماري تاسي:5 

اين بيماري گاهي باعث از بين رفتن باله ها و پوست و حالت تاسي و لكه سفيد بر روي ماهي مي شود . در مواقعي ديده مي شود كه حالت خشكي و سيخ سيخ شدن باله ها را همراه دارد. عامل اين بيماري ميكروبي است به نام كلومناريس كه در مرحله اوليه خيلي راحت مي توان اين بيماري را درمان كرد. نوع مزمن اين بيماري كمتر ازسه روز تمام ماهي ها را خواهد كشت و اگر به حالت حاد برسد كمتر از 3 ساعت تمام ماهي را مي كشد.

درمان در مرحله مزمن:

   آكري فلاوين را در يك ليتر آب حل كنيد و به ازاي هر 1ليتر آب 5ميلي ليتر از محلول اضافه كنيد و ماهي ها را به  دو روز در آن حمام دهيد. بعد از دو روز نصف آب را عوض كنيد و مجدداً دارو اضافه كنيد.سپس به ازاي هر100 ليتر آب يك قاشق غذا خوري نمك اضافه كنيد و دو درجه دماي آب را افزايش دهيد بعد از درمان كامل ماهي ها را به يك  مكان  بهداشتي و سالم منتقل سازيد و دماي را به حالتاول برگردانيد در مرحله حاد بهتر ماهي ها را به يك مكان كاملا بهداشتي و  سالم منتقل سازيد ابتدا يك گرم پودر آكري فلاوين را در يك ليتر آب حل كنيد و از محلول به دست آمده به ازاي هر يك ليتر آب 5ميلي ليتر از محلول اضافه كنيد سپس به ازاي هر يك ليتر آب mg 50كلرآمفنيكل اضافه كنيد  و به ازاي هر  ليتر آب يك قاشق غذاخوري نمك اضافه كنيد و دو درجه دماي آب را افزايش دهيد و 12ساعت ماهي ها را با چنين شرايطي حمام دهيد.

 

 بيماري هاي انگلي خارجي:5

 انگل سفيدك يا ايكICH :

بيماري سفيدك در تمام ماهي ها ظاهر مي شود. شكل انگل شبيه دانه هاي شكر است كه در تمام قسمت هاي بدن ماهي مشاهده مي شود تراكم ماهي و انتقال اين انگل به دا خل ماهي ها و تغيير سريع دماي آب آكواريوم باعث رشد و آلوده شدن ماهي ها به اين انگل مي باشد. ماهي مبتلا در روي بدنش لكه هاي نقطه مانند سفيدي مشاهده  مي شود و با سرعت شنا مي كند و خود را به كف يا اشياء داخل آكواريوم مي مالد. علت مرگ ماهي ها نفوذ انگل بعد از مدت چند روز به زير پوست و ضعيف شدن ماهي و ايجاد شرايط نامساعد زندگي است.

روش درمان:

از داروي ضد سفيدك استفاده كنيد. دماي آب را به 28تا 30درجه سانتي گراد برسانيد وبه ازاي هر 100ليتر آب يك  قاشق غذاخوري نمك اضافه كنيد و به محض اين كه انگل از بدن ماهي جدا شد ماهي ها را به يك مكان كه  از قبل ضد عفوني و آماده ساخته ايد منتقل كنيد.